Regulamin sklepu internetowego Techni Term

 

 

1. Informacje ogólne

1.1 Sklep Internetowy Techni Term(zwanym dalej Sklepem Internetowym) działający pod adresem strony www.techniterm.pl, prowadzony jest przez:

      Techni Term Artur Wojciechowski

      ul. Wiejska 88

      32-600 Oświęcim

      NIP: 549-133-55-91

      Regon: 120976840

      Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: Prezydent Miasta Oświęcimia pod numerem 9830

      Nr konta bankowego:  48 1050 1256 1000 0090 6914 4336 ING Bank Śląski S.A

1.2 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3 Nabywcą może być firma lub pełnoletnia osoba fizyczna .

 

2. Ceny

2.1 Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2.2 Cena towarów importowanych pod konkretne zamówienie zależy od aktualnego kursu odpowiedniej waluty.

 

3. Dostawa i płatność

3.1 Zamówione produkty dostarczamy wyłącznie na terenie RP za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub transportem własnym

3.2 Możliwy jest odbiór osobisty zakupionych towarów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail.

3.3 Koszt transportu wyliczany jest automatycznie przy zamawianiu towaru i zostaje podany do wiadomości kupującego.

3.4 Firma Techni Term zastrzega sobie prawo do indywidualnej kalkulacji kosztów transportu w przypadku towarów wielkogabarytowych (powyżej 1,8m) lub o dużej masie (powyżej 50 kg), każdorazowo klient zostanie poinformowany o kosztach transportu.

3.5 Jeśli przesyłka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej nie zostanie odebrana przy pierwszej próbie dostarczenia, Klient zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów dostarczenia towaru za każdą następną próbę i koszty przechowywania paczki.

3.6 Za zamówiony towar można zapłacić:

·         gotówką przy odbiorze towaru (po potwierdzeniu telefonicznym);

·         przelewem bankowym;

·         systemem płatności.pl - bez dodatkowych opłat (towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności);

·         raty - opłata zgodnie z warunkami odpowiedniego banku (towar zostaje wysłany po otrzymaniu potwierdzenia, że umowa została podpisana i uruchomiona).

4. Zamówienia

4.1 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronach sklepu internetowego.

4.2 Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego lub email przez pracownika sklepu internetowego.

4.3 Dla zamówień realizowanych przedpłatą, maksymalny termin realizacji zamówienia, liczony od dnia potwierdzenia wpłaty do dnia wysłania towaru, wynosi do 14 dni roboczych (w większości przypadków zamówienie jest realizowane do 5 dni roboczych).

4.4 Dla zamówień realizowanych płatnością przy odbiorze, maksymalny termin realizacji zamówienia, liczony od dnia przyjęcia zamówienia do dnia wysłania towaru, wynosi do 14 dni roboczych (w większości przypadków zamówienie jest realizowane do 5 dni roboczych).

4.5 W przypadkach szczególnych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Każdorazowo Klient jest informowany o takim przypadku i ma prawo odstąpić wówczas od dalszej realizacji zamówienia.

4.6 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

4.7 W wyjątkowej sytuacji zastrzegamy możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub jego wycofania z rynku.

4.8 Nie wyklucza się możliwości produktów konfigurowanych indywidualnie lub sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta. W przypadku towarów, które Techni Term uzna za nietypowe, może być wymagana wpłata zadatku. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie. W przypadku zamówienia realizowanego z zastosowaniem zadatku termin na wywiązanie się z umowy wynosi 30 dni dla obu stron.

 

5. Reklamacje

5.1 Sprawdzenie towaru w obecności osoby doręczającej jest obowiązkowe.

5.2 Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzić, w obecności osoby doręczającej, przesyłkę pod względem jej stanu: wygląd, brak uszkodzeń 
i kompletności. Następnie potwierdzić podpisem fakt otrzymania towaru.

5.3 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu powinny zostać zgłoszone w momencie odbioru przesyłki w obecności osoby 
  doręczającej. Przed podpisaniem protokołu wskazany jest kontakt telefoniczny z firmą TechniTerm. 
Tego typu reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z Art. 76. USTAWY z dnia 15 listopada 1984 r. "Prawo przewozowe".

5.4 W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów reklamacje należy składać pisemnie: w autoryzowanych 
  serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub w sklepach firmy Techni Term. 

5.5 Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku, kiedy z towarem 
dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta naprawy gwarancyjne dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy
są podawane na karcie gwarancyjnej.

 

6. Zwrot towaru

6.1 Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

6.2 Oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy składa się w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6.3 Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania (produkt powinien być nieużywany, kompletny, czysty, pozbawiony uszkodzeń mechanicznych oraz w opakowaniu fabrycznym o ile takie zostało dostarczone wraz z produktem).

6.4 Zwrot produktu/ów może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży. Do faktury VAT zostanie wystawiona faktura korygująca.

6.5 Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

6.6 Zwrot środków pieniężnych ma miejsce niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zwracanego towaru i podpisanej faktury korygującej.

6.7 Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest przelewem na konto bankowe (ewentualnie na adres Konsumenta).

6.8 Konsument to osoba fizyczna dokonująca zakupów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.9 Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

7. Polityka prywatności

7.1 Dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach sklepu i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych.

7.2 Składający zamówienie wyraża zgodę na przekazanie adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA, danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

7.3 Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.

7.4 Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii.

 

8. Informacje końcowe

8.1 Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

8.2 Towar dostarczany jest wraz z dokumentem gwarancyjnym oraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

8.3 Oferowane produkty są fabrycznie nowe

8.4 Niektóre urządzenia wymagają pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

8.5 Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

8.6 W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

8.7 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8.8 Wszystkie znaki towarowe lub nazwy handlowe używane w sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.

 
Zobacz także strony naszych partnerów

VIESSMANN

TechniTech

www.hieroglify.com